POLÍTICA DE PRIVACITAT

Segons la normativa de protecció de dades vigent, ISGlobal l’informa expressament del següent:

Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà l’usuari del caràcter necessari d’aquells que siguin considerats imprescindibles.

Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació dels serveis en qüestió. Les dades de caràcter personal que vostè faciliti o a les quals ISGlobal tingui accés com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través de la pàgina www.arbocat-cat (el “Lloc Web”) s’incorporaran a un fitxer titularitat d’ISGlobal, amb la finalitat de gestionar, mantenir i controlar les seves sol·licituds d’informació i/o contractació dels béns i/o serveis oferts a través del Lloc Web. La informació que rep ISGlobal dels usuaris del lloc web a través de la subscripció a esdeveniments promocionals o de l’enviament de formularis es tracta amb la màxima confidencialitat, amb la finalitat d’atendre la seva participació a l’esdeveniment i d’enviar-li informació, en el segon cas. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altra finalitat.

Les dades personals facilitades no es comunicaran ni es cediran a tercers sense consentiment previ de l’interessat.

L’enviament d’informació mitjançant el/els formularis del lloc web sempre va precedit de la conformitat voluntària mitjançant la selecció d’un botó “ACCEPTAR/ENVIAR” (o similar), per la qual cosa ISGlobal disposa de la prova del consentiment de l’usuari al tractament de les seves dades personals.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, del fet que les dades facilitades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades, i ISGlobal es reservarà el dret d’excloure de la informació o dels serveis sol·licitats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legalment procedents.

En virtut d’allò que es disposa a l’article 22 de la LSSI, ISGlobal podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“cookies”) en equips terminals dels destinataris, amb la condició que aquests hagin donat el seu consentiment un cop se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que se’ls donarà a la Política de cookies d’ISGlobal.

Tot allò descrit anteriorment no impedirà el possible emmagatzematge o accés de tipus tècnic amb l’única finalitat d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicaciones electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació sol·licitat expressament pel destinatari.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament mitjançant una sol·licitud dirigida a lopd@isglobal.org o per correu postal a l’adreça d’ISGlobal: c/ Rosselló, número 132, 08036 Barcelona. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, el domicili a efectes de notificacions, una fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i la indicació del dret que s’exerceix.

Així mateix, si no està d’cord amb el tractament dut a terme per ISGlobal o considera que s’han vulnerat els seus drets, podrà presentar una reclamació en qualsevol moment a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

De conformitat amb allò establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el supòsit que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques en el futur, per part d’ISGlobal, podrà manifestar aquesta voluntat enviant un correu electrònic a l’adreça següent: lopd@isglobal.org.

[Actualitzat el juliol de 2018]